Cyprus Recruiter - Cyprus' Leading Recruitment Site
English (United Kingdom) Ελληνικά (Ελλάδα)
 Follow us on:
If you are a recruiter please press here
Cyprus Public Transport
Skip Navigation LinksCyprus Recruiter - Βοηθήματα καριέρας
Αρχική Σελίδα  |  Αναζήτηση  |  Αναζητητές  |  Εργοδότες  |  Ναυτιλιακά  |  Υπηρεσίες βιογραφικού  |  Νέα  |  Βοηθήματα καριέρας  |  Επικοινωνία    
    

   Keywords (Ex: Hotel Manager)      Job Sector        
Location         Job Type      Tools     
My Saved Jobs List  

Cyprus Recruiter - Βοηθήματα καριέρας


Νέα & Βοηθήματα καριέρας

Γρήγορες συνδέσεις

» Αναζήτηση εργασίας στη Κύπρο
» Καταχωρήστε το βιογραφικό σας
» Βρείτε υπαλλήλους στη Κύπρο


Κυπριακές Συνδέσεις

» Cyprus Trader - Classifieds
» Cyprus Directory
» iBiz Cyprus
» Cyprus Public Transport

Επαχθές το τέλος συμμετοχής σε εξετάσεις


Υπέρμετρα επαχθές χαρακτηρίζει το τίμημα συμμετοχής που καλούνται να καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σε θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα η Επίτροπος Διοικήσεως Ελίζα Σαββίδου. Οπως αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της, «το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο διεκδίκησης θέσης εργασίας για τους οικονομικά ασθενέστερους, σε σχέση με όσους έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, καθιστώντας τους πρώτους σε μειονεκτικότερη θέση από τους δεύτερους».
Να σημειώσουμε ότι τα παράπονα αφορούσαν στην καταβολή τελών ύψους €35 για υποβολή αίτησης σε σχέση με θέσεις Λειτουργών Πανεπιστημίου Κύπρου και €50 για συμμετοχή σε εξετάσεις αναφορικά με θέσεις Τεχνικών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta). Οι παραπονούμενοι υποστήριξαν ότι τέτοιοι όροι, σε καιρό, ιδίως, έντονης οικονομικής κρίσης και αυξημένων ποσοστών ανεργίας, δεν είναι δίκαιοι, καθώς συνιστούν περιορισμό στο δικαίωμα κάθε προσώπου να αναζητά εργασία και, κατά παραβίαση της αρχής της ισότητας, πλήττουν δυσανάλογα τα άτομα εκείνα που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να καταβάλουν το σχετικό τίμημα.  
 
Η Επίτροπος καλεί τον διευθυντή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Τμήματος Δημόσιας Υπηρεσίας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως επαναξιολογήσουν την πρακτική που ακολουθούν σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα. Τους προτρέπει να πράττουν με κοινωνική ευαισθησία στη βάση των υπαρκτών αναγκαιοτήτων και ιδιαιτεροτήτων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή όρων που συνδέουν, έστω και εμμέσως, την πρόσβαση σε διεκδίκηση θέσεων εργασίας με την οικονομική δυνατότητα των ενδιαφερομένων. Αλλά και όταν ακόμη δεν μπορούν να εξευρεθούν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι, με τους οποίους θα πείθονται οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις εργασίας να επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον, η καταβολή χρηματικού τιμήματος θα πρέπει να μην έχει αποτρεπτικό ή αποθαρρυντικό χαρακτήρα και ούτε να υπερβαίνει το ηπιότερο αναγκαίο μέτρο για την κάλυψη μέρους του λειτουργικού κόστους της διαδικασίας, αναφέρει η Επίτροπος.
 
«Το δημόσιο να μην μένει αδιάφορο»
 
Η κ. Σαββίδου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δύσκολες σημερινές οικονομικές συνθήκες λέγοντας ότι ιδίως σε καιρούς έντονης οικονομικής κρίσης και όξυνσης της ανεργίας, το δημόσιο δεν πρέπει να μένει αποστασιοποιημένο και αδιάφορο σε ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, ούτε να παραβλέπει τις δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας που αντιμετωπίζει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, γιατί με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει και αναπαράγει τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις και εντάσεις που εμφανίζονται. Αντίθετα, υποδεικνύει η Επίτροπος, οφείλει ακόμη και όταν δεν μπορεί να άρει τις πραγματικές αδικίες και ανισότητες, τουλάχιστον να τις σταθμίζει σε κάθε αξιολόγηση των συνεπειών που θα επιφέρουν ενδεχόμενες πράξεις και αποφάσεις του. «Πρέπει να νοιάζεται για το κόστος ή το όφελος που θα έχει η δράση του στο κοινωνικό σύνολο και να διασφαλίζει ισότητα ευκαιριών σε όλα ανεξαρτήτως τα μέλη του συνόλου αυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η κ. Σαββίδου. Υπογραμμίζει δε ότι ο καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της επιλογής προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρότι φαίνεται να συνιστά ένα διαδικαστικό ζήτημα, εντούτοις άπτεται του δικαιώματος για εργασία, το οποίο κάθε φορέας δημόσιας εξουσίας οφείλει να σέβεται. 
Δικαίωμα στην εργασία 
 
Ειδικότερα η κ. Σαββίδου στέκεται στο κοινωνικό δικαίωμα για εργασία το οποίο, όπως αναφέρει, έχει χαρακτηριστεί ως το «αρχέτυπο των δικαιωμάτων του εργαζομένου» ή η «μήτρα όλων των άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων», αφού συνιστά την πρώτιστη πηγή του αναγκαίου εισοδήματος για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών. Επισημαίνει ότι η ανεργία θεωρείται ως η πιο σημαντική αιτία της φτώχειας και τονίζει πως η εργασία αποτελεί την πιο ασφαλή εγγύηση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.  «Η πρόσβαση στην εργασία και η αξίωση για ισότιμη ευκαιρία πρόσβασης αποκτούν αυτοτελή σημασία, αφού συνιστούν τη δίοδο που παρέχεται σε κάποιο πρόσωπο για να αποκτήσει εργασία και να συμμετέχει με αυτό τον τρόπο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή», καταλήγει η Επίτροπος Διοικήσεως.
 
Πηγή: Χαραυγή

  

HOT Jobs
HOT Jobs! Do you have a hot vacancy that you would like to promote? Advertise your job vacancy here and reach quality candidates with no effort.
Contact us for more details.

Διαφημίσεις
Transport For Cyprus - Coach and Minibus Hire
Cyprus Recruiter - Banner Advertisements

Cyprus Public Transport


     

Copyright © 2020 Cyprus Recruiter® All Rights Reserved

Jobs in Cyprus | Jobseeker Services | Recruiter Services | Career Kit | Contact Us | Terms and Conditions

Make Cyprus Recruiter your home page | Add Cyprus Recruiter to your favourites

Cyprus Buses | Cyprus Airport Buses

Designed, Developed and Hosted by WDH Solutions